Ørebroskolen er en folkeskole, beliggende i den vestlige del af Jammerbugt kommune. Skolen består af en skoledel med ca. 110 elever fordelt på 7 årgange, 0.-6. kl, samt en Regnbuen, der huser børnehave og SFO.
Regnbuen har til huse i egne selvstændige lokaler i umiddelbar tilknytning til skolen. Børnene i Regnbuen og eleverne i skolen bruger således den samme legeplads. Regnbuen er normeret til 50 i Børnehavedelen og ca. 60 i SFO-delen.
 
Målgruppen for Ørebroskolen er hovedsageligt børn i alderen 3-13 år bosiddende i Ørebro skoledistrikt. Dog har vi efterhånden også en del elever fra Fjerritslev og Aggersund.
 
 
 Skolen
Ørebroskolen er opdelt i 2 afdelinger, hvortil de enkelte lærere hovedsageligt er tilknyttet.
 
Indskolingen dækker 0.-3. kl og udskolingen dækker 4.-6. kl.
 
Regnbuen (børnehave og SFO)
I Regnbuen er børnene fordelt på 2 grupper der er sat sammen på tværs af alderstrin. Personalet er fordelt således, at der er 3 voksne i hver gruppe. Disse voksne er blandede pædagoger og pædagogmedhjælpere.
 
Regnbuen har følgende åbningstider:
Mandag-torsdag               6.15-17.00
Fredag                                 6.15-16.00
 
 
For hele organisationen er der bl.a. fokus på følgende i de kommende år:
 
-          Det hele institutionsliv
-          Grøn institution
-          Den anerkendende ressource- og relationsorienterede pædagogik
 
Vi har altid fokus på trivsel, og arbejder med dette bl.a. via legegrupper, legepatrulje, trivselsambassadører, skolevenner m.m.
 
Skolen har et meget aktivt elevråd.